news

Tjidtjie (Mamma)-Rohde & Aass Produksjoner-Juli 2017

«Peer Gynt» – Peer Gynt AS – August 2017

«The Book of Mormon» – Det Norske Teatret –  September 2017

«Påklederen»-Rogaland Teater- Oktober 2017

«Billy Elliot» -Sandnes Kulturhus- Januar 2018