Askeladden og de gode hjelperne

  • Play
  • Den Nationale Scene

by Marianne Meløy

director: Kjersti Haugen

set design: Gjermund Andresen

costume design: Gjermund Andresen

lighting design: Arne Kambestad

photo: Thor Brødreskift