Danny og den store fasanjakten

  • Play
  • Den Nationale Scene

by Roald Dahl

director: Petter Næss

set design: Gjermund Andresen

costume design: Gjermund Andresen

lighting design: Arne Kambestad

video design: Anastasia Isachsen

photo: Thor Brødreskift