by Arne Garborg

director: Sigrid Strøm Reibo

set design: Gjermund Andresen

costume design: Gjermund Andresen

lighting design: Håkon Espeland

photo: Emile Ashley

Top