Lærere for Livet

  • Play
  • Oslo Nye Teater

av Sofia Fredén

director: Marit Moum Aune

set design: Gjermund Andresen

costume design: Ingrid Nylander

lighting design: Anders Busch

photo: Dag Jenssen