Så som i himmelen

  • Musical
  • Oslo Nye Teater

by Kay Pollak, Carin Pollak  and  Fredrik Kempe

director: Synne Teksum/Kim Bjarke

set design: Gjermund Andresen

costume design: Marianne Forsberg

lighting design: Clement Irbil

photo: Lars Opstad